Collection: Nitelenawemaaki

Nitelenawemaaki הוא שוויני עבור "המשפחה שלי". אוסף זה פותח בטכניקת חרוזים שלא הכרתי עד שהתחלתי לעשות זאת, מה שהניע את המחשבה שאני חרוז בזכרון השרירים של אבותיי. אוסף זה הוא לכבוד אלה שהמשיכו לפני, אלה שנתנו לי את מתנת החרוזים והחיים.

0 products

Sorry, there are no products in this collection